Wat doen wij niet!

Zoals aangegeven behartigen wij de algemene belangen van de inwoners, geen privé aangelegenheden.

Gaat het b.v. om:

  • Losliggende trottoirtegels
  • Blaffende honden
  • Overhangende takken
  • Lantaarnpalen
  • Burenruzies en gillende kinderen

Neem dan contact op met de gemeente via de website of de servicelijn.

U kunt ook gebruik maken van de Buiten Beter app.