Klankbordgroep

Klankbordgroep.

De klankbordgroep bestaat uit leden die de inwoners vertegenwoordigen. Het bestuur vraagt advies aan de groep bij de vraagstukken die op tafel liggen. Uiteraard kan de klankbordgroep ook ongevraagd adviezen geven.

Samen trachten we het hoogst haalbare resultaat te bereiken.