Uitwerking Dorpsvisie

De Dorpsraad is belast met de uitwerking van de Dorpsvisie. Bij de uitwerking wordt onderscheid gemaakt in projecten, klussen en ideeën / suggesties. De klussen en ideeën / suggesties kunnen we vaak zelf of met hulp van derden tot een goed einde brengen. Voor de uitvoering van projecten zijn andere partijen aan bod, zoals de gemeente, waterschap etc. De dorpsraad treedt in overleg met die partijen en produceert zo volledig mogelijke voorstellen en plannen om die gezamenlijk tot uitvoering te brengen.  Uiteraard wordt altijd de instemming van de inwoners, in openbare vergadering bijeen, gevraagd. Voorts wordt de Dorpsraad met raad en daad bijgestaan door een klankbordgroep.