Notulen

Notulen van openbare vergaderingen

Natuurlijk begrijpen wij dat u zich wilt voorbereiden op de vergaderingen.


De notulen van de vergaderingen tussen de leden van de Dorpsraad, de zogenaamde "besloten" vergaderingen zullen hier niet worden gepubliceerd.


Maar de notulen van de openbare vergaderingen tussen de Dorpsraad en de Dorpsbewoners kunt u hieronder downloaden.


Daarna kunt u zich inlezen en voorbereiden op de openbare vergadering.