Wat doen wij?

De dorpsraad is een stichting in het leven geroepen door de gemeente Schouwen Duiveland. De dorpsraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente ter bevordering van de leefbaarheid in de breedste zin. Onze missie is de algemene belangen van het dorp optimaal te behartigen en de stem van de inwoners te vertegenwoordigen.

De dorpsraad bestaat uit het bestuur, met raad en daad bijgestaan door de leden van de klankbordgroep. Daarnaast worden tweemaal per jaar openbare vergadering met de inwoners gehouden. In deze setting trachten we recht te doen aan de wensen van de inwoners en een juiste vertaling te vinden naar oplossingen die de leefomgeving van ons mooie dorp ten goede komen.